Bốn điểm rút từ Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều

Phép lạ Hóa Bánh Ra Nhiều là một phép lạ duy nhất được tường thuật trong tất cả bốn Phúc Âm (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-13) – và Thánh Matthêu và Mátcô còn kể thêm một phép lạ này nữa, nhưng ở một điạ danh khác (Mt 15:32-39; Mc 8:1-10).

Suy niệm về phép lạ này, người ta có thể nhận ra ít là bốn điểm như sau:

Biểu tượng của Phép Thánh Thể: Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ tương tự như trong khi làm phép lạ Hóa Bánh Ra Nhiều – “Ngài ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và các ông này phân phát cho dân chúng (Mt 14:19)” … Chúa Giêsu chính là Bánh Hằng Sống – Phép Thánh Thể – cho tất cả những ai đang đói khát ở trên đời.

So sánh với Manna trong Cựu Ước: Ông Môisê cũng đã cầu khẩn với Thiên Chúa trong nơi hoang địa để cho dân Do Thái khỏi phải chết đói trên con đường vê Đất Hứa và Chúa đã ban cho họ Manna từ trời – thì trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng đã làm phép lạ cho hơn 5 ngàn người ăn ở nơi hoang dã.  Điều này nói lên rằng Chúa Giêsu là một Môisê mới và Ngài sẽ chăm lo cho con cái của Thiên Chúa trên con đường về Nước Trời. 

Còn dư 12 thúng đầy: Mười hai thúng này phải chăng là một cách diễn tả về 12 chi tộc của Israel?  Trong Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều lần thứ hai cho bốn ngàn người ăn, Thánh Matthêu và Mátcô kể là phần dư thừa chứa đầy 7 thúng – Số 7 ở đây là biểu tương của thế giới dân ngoại đã trở lại trong thời gian của Chúa Giêsu (CV 2:9-11).  Chúa sẽ ban cho những kẻ tin vào Ngài những gì cần thiết trong cuộc sống.

Ơn Chúa thật dư đầy: Sự dư đầy này mang ý nghĩa về của ăn đầy đủ cho mỗi ngày chứ không được tích trữ thêm cho mình cho ngày mai vì đây là Bánh Từ Trời ban xuống cho nhân loại, bởi vì Manna thuở xưa sẽ bị hư đi nếu người ta tích trữ cho tương lai (XH 16:16-30).  Thêm vào đó, có người lại nghĩ rằng đây chưa chắc đã là một phép lạ bởi vì người Do Thái thường đem thức ăn với họ trong lúc đi đường vì họ có thể không tìm thấy thức ăn đúng theo Luật về Sự Sạch Sẽ khi họ đói… nên ai cũng có thể gói ghém cho mình vài ổ bánh và mấy con cá khô.  Nếu ai không tin phép lạ này là sự thật thì cũng phải xác nhận là phần dư thừa đã chính là một phép lạ vì mọi người đã được ăn uống thỏa thuê!

Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều là một biểu tượng về lòng thương xót của Chúa Giêsu cho tất cả những ai đang sống trong đói khát trong cuộc sống trần gian cũng như sự đói khát thiêng liêng trong cuộc sống; và điều quan trọng nhất phải là không được tích trữ thêm cho mình vì ơn Chúa sẽ ban cho chúng ta no thỏa mọi ngày trong cuộc sống – nhưng ta có biết và nhớ cám ơn Chúa hay không mà thôi.  

Lm. JP Vũ Minh

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.