Tagesarchive: 10. Februar 2019

TIN VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Theo Chúa trên đường rao giảng, có đủ mọi hạng người. Người được Gioan và các môn đệ ông  giới thiệu, người chứng kiến những phép lạ Chúa đã làm, người theo Chúa khi nghe kể về những bài giảng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on TIN VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA