Tagesarchive: 4. Februar 2019

ĐÓN NHẬN HAY CHỐI TỪ?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người bị quỷ thần ô uế ám ngay trong vùng đất dân ngoại. Đây là vai trò và sứ mạng của Đấng Mêsia. Ngài đến để phá tan thế giới … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on ĐÓN NHẬN HAY CHỐI TỪ?