Tagesarchive: 4. August 2022

Chìa khóa Nước Trời

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống; và với lời tuyên xưng này, thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu trao “Chìa Khóa Nước Trời “, tức là quyền … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chìa khóa Nước Trời