Tagesarchive: 3. August 2022

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” (Mt 15, 21-28)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta về một người mẹ. Vậy, trước hết chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho từng người chúng ta quà tặng tuyệt vời là mẹ của chúng ta, là “người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” (Mt 15, 21-28)

Giới thiệu chương trình ELOGOS – Bread for the Journey / Bánh Trên đường

Veröffentlicht unter Allgemein | Comments Off on Giới thiệu chương trình ELOGOS – Bread for the Journey / Bánh Trên đường