“Anh hãy theo tôi!”

Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu gọi ông Mátthêu, người thu thuế, hẳn ông cũng cảm thấy mình bất xứng vì công việc bất chính của ông đang làm. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã gọi ông để ông trở thành môn đệ.

Chúa Giêsu làm hai việc làm ngỡ ngàng nhiều người: Gọi anh thu thuế Máthiêu làm môn đệ, sau này còn chọn anh làm tông đồ; và ngồi ăn uống với anh Matthêu và nhiều bạn bè của anh, những người thu thuế tội lỗi. Vì thế, không lạ gì một số người biệt phái không bằng lòng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?”. Chúa Giêsu nói rõ: Sứ mệnh của Ngài là tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất.

Mátthêu đã tìm ra ngôn ngữ để nói với Dân Chúa (Do Thái ), sao cho họ hiểu được. Ông đã trình bày dung mạo Đức Giêsu cho người cùng thời với ông. Chúng ta cũng phải có khả năng giới thiệu Đức Giêsu cho người thời nay, nghĩa là biết, hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới, để thế giới nghe và hiểu được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục viết các sách Tin Mừng cho thời đại hôm nay như Mátthêu, phù hợp với não trạng và tâm thức của con người, với nền văn hóa đương đại. Đâu là khuôn mặt Đấng Cứu độ mà con người hôm nay ngóng chờ? Con người thời nay khỏe mạnh về nhiều mặt, nhưng vẫn là người đau ốm về tinh thần cần đến thầy thuốc. Và thầy thuốc đó chính là Đức Giêsu, và phương thuốc của Ngài là nguồn ơn cứu độ.

Và như Mátthêu, thay vì viết sách để giới thiệu ơn cứu độ của Chúa Giêsu cho mọi người, thì lời rao giảng và cuộc sống của chúng ta phải cho thấy Đức Giêsu có thể chữa lành và đem lại một thế giới hạnh phúc. Ước gì chúng ta có lòng nhân và sự bao dung như Đức Giêsu, dám đồng bàn với con người hôm nay để dẫn họ đến bàn tiệc thiên quốc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi ông Mátthêu, một người thu thuế theo Chúa để làm tông đồ rao giảng lời Chúa, bất chấp dư luận liệt ông vào hàng tội lỗi. Xin cho chúng con là kẻ tội lỗi cũng được Chúa xử dụng như ý Chúa muốn. Amen

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.