Tagesarchive: 11. Januar 2020

Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Phúc Âm hôm nay là những lời chứng cuối cùng của Gioan Tiền Hô về Chúa Giêsu. Nhân dịp cuộc đàm thoại với Nicôđêmô vào dịp lễ Vượt Qua tại Giêrusalem đã hoàn tất. Chúa Giêsu cùng đoàn môn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.