Tagesarchive: 18. Januar 2020

Tuần lễ cầu cho sự Hiệp nhất Kitô hữu

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng hàng năm được Giáo hội dành để cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trên toàn thế giới. Nghi thức cầu nguyện nầy được các Giáo Hội Kitô – … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tuần lễ cầu cho sự Hiệp nhất Kitô hữu