Tagesarchive: 3. Dezember 2019

Lể Kính Thánh Phanxico Xavier, Lm. > xem phim “Theo bước Thánh Phanxicô Xaviê”.

Publiziert am von linhthao | Comments Off on Lể Kính Thánh Phanxico Xavier