Tagesarchive: 1. Dezember 2019

Xét mình Mùa Vọng: Tỉnh thức trước nhiều lối sống nguy hiểm

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Để sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gieo niềm hy vọng cho mọi người, đòi tôi phải luôn tỉnh thức trước cuộc sống của mình. Khi xét mình trong Mùa Vọng, tôi thấy mình có khi tỉnh mà … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Xét mình Mùa Vọng: Tỉnh thức trước nhiều lối sống nguy hiểm