CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện về một người giữa nửa đêm đến nhà một người bạn để vay bánh vì có bạn lỡ đường ghé nhà mà không có gì đãi bạn (x.c. 5-6). Người này đã gây phiền hà đến người bạn giữa đêm khuya, nhưng vì nhu cầu khẩn thiết cho người bạn lỡ đường nên đành phải quấy rầy. Cuối cùng, người này đã được “tất cả những gì anh cần” (x.c. 8).

Một chi tiết mà dụ ngôn diễn tả, “người kia không dậy để cho người này vì tình bạn… nhưng vì thể diện”. Thật ra, “người kia” chẳng tốt lành gì cả, nhưng vì muốn thể hiện cương vị của mình là người cũng hiếu khách đấy chứ.  

Qua dụ ngôn trên, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (c. 9). Lời mời gọi của Chúa nhắc nhở chúng ta hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, kiên định trong việc tìm gặp Chúa và kiên vững chờ đợi Chúa trở lại. Vâng, lời Chúa luôn khẳng định với chúng ta: “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (c.10).

Để xác định rõ hơn điều Chúa nói, Ngài còn đưa ra ví dụ: “Có người cha nào mà khi con xin cá lại cho rắn, hay con xin trứng lại cho nó con bọ cạp?” (x.c. 11-12). Cuối cùng Chúa kết luận: “Anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt của lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” (c.13).

Cả hai hình ảnh: một người lúc nửa đêm dậy cho người bạn tất cả những gì anh cần và người cha cho con cái của tốt của lành, đều là để nhắc nhở chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương tốt lành của Thiên Chúa.

“Cứ xin thì sẽ được”. Thiên Chúa là Cha toàn năng vô cùng nhân hậu, luôn biết rõ tất cả những gì chúng ta cần. Nhưng Ngài muốn chúng ta hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, để Ngài thi thố quyền năng diệu kỳ của Ngài trong đời sống chúng ta vào lúc Ngài muốn. Điều đó mới thật sự là tốt cho chúng ta.

“Cứ tìm thì sẽ thấy”. Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn hiện diện để quan tâm chăm sóc chúng ta. Ngài muốn chúng ta hãy luôn kiên định trong việc tìm gặp Chúa. Dẫu có nhiều thử thách gian nan, nhiều cạm bẫy giăng mắc muôn lối đường, làm ta khó nhận ra Chúa, thì ta cũng không được nản chí, cứ kiên tâm kiếm tìm, sẽ gặp được Ngài thôi. Ngài ở cuối con đường phục vụ tha nhân đó bạn ạ!

 “Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng, Ngài luôn luôn sẵn lòng để thi thố muôn ân lộc cho chúng ta nhờ Thánh Thần. Điều quan trọng là chúng ta có kiên vững chờ đợi Chúa trở lại hay không thôi. Vì Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Cha toàn năng, đầy lòng nhân hậu và luôn xót thương con cái. Chúng con tin Chúa biết rõ chúng con đang cần gì và thiếu gì. Chúa cũng biết chúng con đang khắc khoải và khát mong điều gì cho cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho chúng con những ơn mà Chúa thấy cần cho chúng con lúc này. Xin Chúa hãy thực hiện nơi chúng con điều đẹp lòng Chúa và để vinh danh Chúa hơn.

Lạy Mẹ Maria, tháng Mân Côi Mẹ đã về. Chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa Mân Côi đầy tình con thảo. Xin Mẹ thương chúc lành và hướng dẫn chúng con sống đẹp lòng Chúa theo mẫu gương tốt lành của Mẹ.

Thiên Thảo SJP

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.