Tagesarchive: 5. Oktober 2019

Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta biết đâu là niềm vui đích thực và phải sống thế nào để được Chúa mặc khải cho hiểu biết các màu nhiệm về Nước Trời. Sau một ngày mục … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời