Tagesarchive: 8. Oktober 2019

Mácta và Maria

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đọc Tin Mừng của thánh Luca hôm nay (Lc 10,38-42), chắc chắn mỗi người chúng ta đều có nhiều suy nghĩ. Thực tế, đoạn Phúc Âm này gợi cho chúng ta nhiều ấn tượng về hai chị em Mácta và … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Mácta và Maria