Cái Bên Ngoài Và Cái Bên Trong

Bài Tin mừng hôm nay tiếp tục tư tưởng của bài Tin mừng hôm qua: Chúa Giêsu nói đến cái bên ngoài và cái bên trong. Không phải cái từ bên ngoài có thể làm cho người ta ra ô uế, nhưng là cái phát xuất từ bên trong, từ lòng con người mới làm cho người ta ra ô uế. Cái bên ngoài, có vỡ bụng rồi thì nó cũng bị thải ra, còn những cái phát xuất từ lòng con người như, tham lam, tà dâm, giết người, trộm cắp, độc ác, xảo trá, ganh tị mới làm cho con người hư hỏng xấu xa.

Vì thế tội lỗi là do lòng con người mà ra. Sự dơ bẩn ô uế bên ngoài thì dễ tẩy rửa, còn cái bên trong không dễ gì một sớm một chiều mà tẩy sạch được. Một nết xấu thói hư phải mất bao nhiêu năm tháng cố gắng mà nhiều khi cũng không dứt bỏ được.

Làm giàu tương đối dễ, nhưng làm giàu một cách chân chính thì rất khó. Làm giàu tương đối dễ nhưng làm một người tốt thì rất khó. Cải thiện đời sống vật chất gia đình thì tương đối dễ mà cải thiện đời sống đạo đức gia đình thì khó hơn nhiều.

Tại sao Chúa Giêsu lại chú trọng đến cái bề trong của con người? Trước hết là vì cái bề trong đó như thuộc bản chất con người. Người Pháp nói: thói quen là bản chất thứ hai của con người. Thứ đến là vì Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con người.

Văn hóa và triết lý đông phương chú trọng đến cái tâm, tu tâm dưỡng tính; nếu cái tâm tốt thì con người có một cuộc sống tốt. Cải thiện được cái tâm thì con người sẽ trở nên tốt.

Chúng ta đang chứng kiến chiến tranh hận thù diễn ra khắp nơi, nguyên do của chiến tranh hận thù là do lòng con người, do cái tâm con người mà ra. Con người hôm nay sống trong một nền văn minh thị trường, lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn, cái gì có lợi là tốt, là hay. Và người ta trục lợi bằng đủ mọi cách kể cả những cách chẳng luân lý chút nào. Vì thế người ta không tin nhau nữa luôn sống trong hoài nghi; nói vậy mà không phải vậy. Điều đó chứng tỏ cái tâm của con người đã ra xấu xa. Người ta không sống với nhau bằng cái tâm mà bằng cái lợi.

Sống trong hoàn cảnh đó, người Kitô hữu phải để ý đến lời Chúa hôm nay đang cảnh cáo chúng ta về ảnh hưởng của thế gian; phải làm chứng cho Chúa bằng cái tâm của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều phát xuất từ trái tim yêu thương. Amen.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.