Tagesarchive: 29. Mai 2018

Phần thưởng gấp trăm

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền những lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ về sự nguy hiểm của tiền của. Sau khi người thanh niên rời lìa Chúa, vì anh ta không thể từ bỏ của … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Phần thưởng gấp trăm