Tagesarchive: 11. Mai 2018

Niềm vui không ai lấy mất được

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời Chúa:  Ga 16,20-23 Các môn đệ được Chúa căn dặn “Thầy ra đi thì ích lợi hơn cho các con” (Ga 16,7). Đó là một cuộc biệt ly. Có cuộc biệt ly nào mà không buồn, không xót, không … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Niềm vui không ai lấy mất được