Tagesarchive: 27. Mai 2018

Chúa Ba Ngôi

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mầu nhiệm đức tin mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, đó là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng Ngài có Ba Ngôi. Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần cũng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chúa Ba Ngôi