Chúa Giêsu là con Thiên Chúa

Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” (Mc 3,7-12)

Có một người vô thần hỏi một cụ già 70 tuổi: “Thưa cụ tại sao cụ lại tin thờ ông Giêsu bị chết như một tử tội, treo trần truồng ô nhục trên thập giá như thế?” Cụ già trả lời: “Rất đơn giản, vì tôi nhận thấy trong quá khứ, không có ai như ông Giêsu, không ai bằng Ông, và cho đến nay, không ai hơn Ông”.

Câu trả lời đơn sơ, nhưng rất hay, rất đúng, vì Chúa Giêsu không phải chỉ là con người mà còn là Thiên Chúa. Đây là một mầu nhiệm thâm sâu của con người Đức Giêsu. Mầu nhiệm ấy được Giáo hội gọi bằng danh từ “Ngôi Lời nhập thể”. Mầu nhiệm nhập thể có nghĩa là Thiên Chúa đã đón nhận xác phàm, đã trở thành con người để thực hiện công trình cứu chuộc toàn thể nhân loại. Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng, ngay cả ma quỷ cũng phải tuyên xưng Đức Giêsu: “Ông là Con Thiên Chúa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra bàn tay và quyền năng của Chúa thể hiện trong cuộc đời con, để ngày càng yêu mến Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.