Ga 1,35-42: Các môn đệ đầu tiên

(35) Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. (38) Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” (39) Người bảo họ: “Ðến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

(40) Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. (41) Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia” (nghĩa là Ðấng Kitô). (42) Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).

Học hỏi:

  1. Để ý những từ “ hôm sau” ở các câu Ga 1,29.35. Bài Tin Mừng này nằm vào ngày thứ mấy?
  2. Đâu là những tước hiệu của Đức Giêsu được nói đến trong Ga 1,35-42? Cho biết ý nghĩa của những tước hiệu ấy.” Đọc thêm Ga 1,29.
  3. Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng thứ tư là gì? Đọc thêm Ga 18,4.7; 20,15.
  4. Đọc Ga 1,37-39. Tìm những động từ cho thấy những hành35-42 động của các môn đệ trong đoạn này.
  5. Đọc Ga 1,38b và 1,41. Cho thấy hai môn đệ đã có tiến bộ trong việc hiểu biết về Đức Giêsu.
  6. Đâu là hậu quả của việc Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình?
  7. Đọc Ga 1,36-39. Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không?
  8. Anrê đã giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Simon, và dẫn người em của mình đến với Đức Giêsu. Bạn nghĩ gì về hành vi này?

PHẦN TRẢ LỜI (bấm vào để kéo về xem)

GỢI Ý SUY NIỆM: Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.