“Người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi”

Lời Chúa hôm nay lại cho chúng ta hiểu thêm về con người Gioan Tiền Hô. Vào thời điềm này, thế giá của ông rất lớn. Mọi người đều nghe ông rao giảng và đi theo ông để được chịu phép rửa. Ngay cả vua Hêrôđê cũng thích nghe ông nói. Mọi người đều cho rằng ông là Đấng Mêsia, Đấng mà toàn dân Israel đang mong đợi. Trước những lợi thế đó, ông Gioan có thể tự nhận mình là người như dân nghĩ, và như thế ông sẽ ngày càng nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, ông đã không làm như thế. Ông đã không quên nghĩa vụ của mình, không quên vai trò của mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa mà thôi “chỉ là tiếng kêu trong hoang địa…” (Mt 3,3), là người dọn đường cho Chúa đến. Chính vì thế, ngài sẵn sàng chịu bị lu mờ đi, sẵn sàng nhỏ bé lại để Chúa được lớn lên. Như vậy ông Gioan đã biết mình là ai nên đã hành động rất đúng đắn.
Tới đây, có một điều làm chúng ta suy nghĩ, đó là mỗi người chúng ta đã biết mình là ai chưa? đã nhìn nhận đúng địa vị của mình ở chỗ nào chưa? Nếu chúng ta biết vị trí thực sự của mình ở chỗ nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải hành động đúng với địa vị của mình. Có nhiều người cố gắng để làm việc này việc kia để được nổi tiếng, coi mình là nhất và quan trọng. Qua đó, họ muốn mọi người phải quy phục, phải tôn vinh mình. Đây chính là một sự cám dỗ rất lớn đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta nhớ rằng, chúng ta chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa mà thôi. Do đó, chúng ta cố gắng làm tốt mọi sự là để tôn vinh Chúa, để vinh quang Chúa được thể hiện, chứ không phải là làm cho mình được vinh quang. Chính vì thế, mỗi người hãy khiêm tốn thưa với Chúa rằng: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Một kinh nghiệm nữa mà chúng ta rút ra được từ Tin Mừng ngày hôm nay là tình huynh đệ giữa chúng ta với nhau.  Với bản tính yếu đuối, ích kỷ của cái tôi, chúng ta dễ bị cám dỗ ghen tỵ với người anh em mình, khi người anh em mình thành công hơn mình. Trước sự đố kỵ đó, chúng ta thường tìm cách hạ bệ người anh em đó bằng cách này hay cách khác, để mình hơn người đó. Đây là một điều không hay, và càng không hay hơn nữa khi chúng ta là một kitô hữu. Chúa trao cho mỗi người một khả năng khác nhau. Vì thế, khi thấy người anh em mình hơn mình thì thay vì ghen tỵ, chúng ta động viên người anh em đó cố gắng phát huy, và cùng nhau làm danh Chúa được tỏ hiện. Chúng ta làm tất cả mọi sự là vì Chúa.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần của Người ở cùng với chúng con, để chúng con luôn trung thành thực hiện thánh ý của Người. Amen.

Nhóm suy niệm BC

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.