Tagesarchive: 6. Januar 2021

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Phúc Âm: (Mc 6, 45-52)  Vài hàng sơ lược – Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Mác-cô kể tiếp cho chúng ta nghe chuyện Giêsu đi trên biển hồ. Hai câu chuyện này được nối kết với nhau qua … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “