Lời kêu gọi hoán cải

Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (Mt 4,17)

Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng của Ngài lúc Gioan chấm dứt phận sự của ông. Chúa Giêsu đã chọn Galilê làm thí điểm đầu tiên hoạt động truyền giáo, Chúa Giêsu đã không chọn Giêrusalem là thành thánh, là đền thờ, là nơi các tiên tri lui tới, là nơi Đavít cũng đã dựng ngai tòa ở đây (1Sm 5,9), và nơi đây chính tay Hêrôđê đã tái thiết lập đền thánh này. Chúa Giêsu chỉ trở lại Giêrusalem sau khi đụng đầu với Galilê từ chối không tin Ngài (Mc 6,1-6. 9-30). Và Chúa lên Giêrusalem để hoàn tất Hy Tế Thập Giá tại đó (Mc 10,32) như lời Thánh Kinh (Mc 11,1-11).

Chúa Giêsu cũng đã không chọn Giuđê là nơi Gioan đã khởi đầu làm phép rửa, là nơi Gioan tung ra dư luận về Đấng Cứu Thế, nhưng Giuđê cũng là nơi Gioan bị tống ngục và mất đầu.

Cuối cùng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chọn Galilê là nơi có phân nửa là lương dân, là những nông phu hay ngư phủ như cảnh sôi đỗ. Galilê xưa kia là miền Bắc nước Do Thái. Theo nguyên nghĩa chữ Galilê là bất cứ miền nào trong xứ. Do đó hàm ý nghĩa là nước Thiên Chúa không còn hạn hẹp đóng khung trong một địa dư nào nữa. Nước Chúa là trên trời dưới đất và khắp nơi. Galilê thời Chúa Giêsu là miền có nhiều thổ dân khác nhau, có nhiều tôn giáo khác nhau sống bên nhau, Galilê còn là nơi giao thoa, là ngã tư của nhiều dân ngoại tới giao thương trao đổi. Galilê một cách nào đó như một thế giới thu hẹp là một thứ tượng trưng cho nhân loại rộng lớn mà Chúa Giêsu sẽ trao phó cho Giáo Hội phổ quát của Ngài mai sau này.

Từ đó, ta thấy một bài học của Thiên Chúa, chọn những nơi tầm thường như Galilê không có gì quan trọng để ươm hạt giống đức tin của nhân loại sau này. Thiên Chúa vẫn cứ chọn những gì yếu hèn nhỏ bé cỡ hạt cải, men bột để làm những chuyện phi thường cỡ Đa vít trước Goliat, cỡ Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Tại Galilê này, Chúa Giêsu đã chọn thí điểm truyền giáo đầu tiên là Caphanaum hay được nhắc tới. Carphanaum là một thành phố miền Duyên Hải; Caphanaum cách Nazareth quê Mẹ Chúa, chừng 30 cây số đường trường. Capharnaum là trung tâm điểm hoạt động đời Chúa. Chúa đến đây không phải là để câu cá mà là để kêu gọi sự thống hối và làm những phép lạ: phép lạ trừ quỉ ám, chữa bệnh sốt rét cho bà nhạc của Phêrô. Nơi đây Chúa đã làm phép lạ cho con ông Giai-rô sống lại. Trong câu 21 còn nói thêm là Chúa làm phép lạ chữa đủ mọi thứ bệnh: quỉ ám, kinh phong, bất toại đều được lành. Cũng ở thành phố này, Chúa Giêsu đã kêu gọi sự thống hối “Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến” (c.17)

Cũng chính tại thành phố này, Chúa tuyên bố mình đến để “kêu gọi kẻ tội lỗi” và Chúa quả quyết Ngài có quyền tha tội. Chúa cho thấy rằng phải hoán cải vì con người đã để lòng dính bén quá vào tính tự mãn, tự cao dưới mọi hình thức như của cải, cho tới sự tự phụ của người Biệt Phái. Những người đến ở đây đã không chịu ưa ngọt, đã không tin và Chúa cảnh cáo trước là dân thành Ninivê sẽ lên án họ vào ngày phán xét, hai thành phố Tyro và Siđôn sẽ chịu số phận gắt gao hơn các thành ở ven biển hồ. Và Chúa còn cảnh cáo họ nếu cố chấp không chịu hoán cải thì sẽ bị hủy diệt cũng giống như cây vả khô cằn.

Ở đây chúng ta ghi nhận một bài học là chính Chúa đến với Caphanaum để kêu gọi sự thống hối. Sự thống hối hoán cải luôn luôn là một ân sủng phát xuất từ Thiên Chúa trước tiên. Đó là hình ảnh của Chúa đến với Caphanaum, là hình bóng của Chúa đi tìm chiên lạc, là hình ảnh của thiếu phụ đi tìm đồng tiền bị mất, là hình ảnh của Chúa đến với Giakêu.

“Hãy hối cải vì nước trời gần đến” (c.17). Gần đến có nghĩa là gần về trời, gần đất xa trời là cái chết, là giờ Chúa gọi, chúng ta có bằng lòng hoán cải ngay hôm nay không?

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu trần gian nên đã mang lấy thân phận con người. Chúa đến để tìm kiếm những gì đã mất, để phục hồi những gì đã bị thương tổn bởi tội của Adam. Chúa đến để mời gọi chúng con quay trở về với Chúa. Chúa giúp chúng con trở về với tình trạng ban đầu là tình trạng ân sủng, không bị thương tổn do tội lỗi gây ra.

Tình thương của Chúa dành cho chúng con như người mục tử tìm kiếm con chiên lạc. Chúa yêu quý chúng con hơn mọi loài đến nỗi có thể đánh đổi tất cả như người phụ nữ đã vui mừng tìm được đồng bạc đã mất. Vì Chúa đến không phải để kêu gọi người công chính mà là vì người tội lỗi. Chúa không muốn ai phải hư vong. Chúa muốn mọi người đều được hưởng sự sống bất diệt bên Chúa.

Chúng con xin cảm tạ tình thương Chúa. Xin cho chúng con biết trở về với Chúa qua hành vi sám hối. Sám hối để dừng lại những lối đường tội lỗi mà chúng con đã mở ra vì đam mê xác thịt, vì tham lam danh vọng. Sám hối để chúng con sửa chữa lại những rạn nứt của tình người mà chúng con đã gây ra. Xin giúp chúng con biết thực lòng quay trở về với Chúa. Xin cho chúng con được ơn hoán cải để thay đổi cách sống cho phù hợp với tin mừng của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là nguồn sống đời đời. Xin giúp chúng con đừng vì những đam mê thấp hèn mà xa lìa sự sống đời đời là chính Chúa. Amen

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.