Giải nghĩa ngụ ngôn người gieo giống.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Qua bài Tin-Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy mục đích của dụ ngôn:

– Không nhằm vào người gieo giống, vì Chúa Giê-su là ngôi lời Thiên-Chúa, là Đấng phản ảnh Chúa Cha một cách trung thực tuyệt vời.

– Cũng không nói về hạt giống phải chọn lựa làm sao, chuẩn bị thế nào. Vì đây là lời Thiên-Chúa tinh tuyền mọi đàng, lại có sức mạnh nội tại vô địch, không cần phải nhắc đến.

– Chúa chỉ muốn nhấn mạnh đến thính giả, phải có tâm trạng nào khi đón nhận lời giảng, để lời giảng được sinh hiệu quả.

Qua nhận thức trên đây, chúng ta rút ra được kết luận rằng:
 

  • Người làm việc Tông Đồ truyền giáo, đi rao giảng Tin-Mừng, cần phải nổ lực luôn mãi, để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, và nhờ đó lời giảng của mình có thế giá và sinh hiệu quả cho người nghe.
  • Chân lý của Chúa (hạt giống) đã hoàn hảo, trọn vẹn và đầy tiềm năng. Người Tông Đồ có trách nhiệm phải đón nhận cách đầy đủ bằng cách nổ lực tìm hiểu, cảm nghiệm và sống, để nhờ đó truyền đạt cho người khác cách trung thực.
  • Người rao giảng Tin-Mừng phải biết chuẩn bị cho người nghe có những tâm trạng thích hợp và xứng đáng để đón nghe lời giảng cách hiệu quả.
2. Chúa xếp thính giả vào bốn hạng người theo những tâm trạng khác nhau. Bốn hạng người này thì có ba hạng người làm cho lời Chúa thất bại, và chỉ có một hạng người để lời Chúa được thành công. – Ba hạng người làm cho lời Chúa thất bại vì những lý do khác nhau:
 

  • Hạng đường đi: lý do khách quan, vì do ma quỷ đến cướp đi bằng cách quyến rũ người ta chạy theo bằng các thú vui xác thịt, những vẻ đẹp của văn minh hưởng thụ, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho người ta trở nên chai đá đối với những thực tại siêu nhiên.
 
  • Hạng đá sỏi: lý do chủ quan, đó là những người nông nổi, bồng bột, nhất thời, cho nên thiếu kiên nhẫn. Khi nghe lời giảng thì thích thú (bén rễ) và có khi đưa ra những quyết định canh tân rất là vĩ đại. Nhưng họ chỉ sốt sắng thao tình cảm nhất thời, nên khi gặp khó khăn là bỏ cuộc, chán nản; lòng mến Chúa của họ dễ tan biến như sương buổi sáng, như nắng về chiều.
  • Hạng bụi gai: lý do chủ quan, vì sau khi nghe lời Chúa, người ta lại lo lắng việc đời: như lo ăn, lo làm, lo giải trí, xã giao … và những ham mê sự đời như vật chất, danh vọng, địa vị và thú vui xác thịt …khiến cho lời Chúa bị chết nghẹt.

Mỗi người chúng ta tự xét nghiệm bản thân, xem mình đang ở trong hạng người nào trong việc nghe giảng dạy và học hỏi lời Chúa trong cuộc sống đạo hằng ngày.

– Hạng đất tốt: thành công vì hạt được một trăm, hạt sáu mươi và hạt ba mươi. Đây là những người nhiệt thành nghe lời Chúa và nổ lực cách kiên trì trong việc thực hiện tìm hiểu và đem ra thực hành để thánh hóa bản thân.

Lời Chúa được gieo vào lòng tín hữu tốt, sẽ tùy ơn kêu gọi của từng người và thiện chí mà đem lại những kết quả khác nhau: một trăm, sáu mươi, ba mươi…

Vấn đề nghe giảng, nghe lời Chúa không phải là để hiểu, để biết và để nhớ, nhưng là để thực hiện trong đời sống và để biến đổi đời sống nên giống Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.