Tagesarchive: 18. November 2018

Can đảm nói không với tội lỗi

Diese Galerie enthält 1 Foto.

  Trong thời kỳ bách hại đạo Công giáo tại Việt Nam, một trong những thử thách mà các kitô hữu bị bắt bớ phải trải qua là bước qua thập giá. Quan quân thời đó thường đặt một cây … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Can đảm nói không với tội lỗi