Tagesarchive: 17. November 2018

CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI KITÔ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lc 18, 1-8 Cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống. Không cầu nguyện, chúng ta không thể có sự sống thần linh trong tâm hồn. Cầu nguyện được ví như cá cần nước, con người cần hơi thở, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI KITÔ