Tagesarchive: 26. März 2015

Học hỏi và tuân giử lời Đức Kitô.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Khi muốn tuân giữ điều gì, thường chúng ta nghiên cứu tìm hiểu rõ ràng về điều ấy.  Vậy những điều ấy phát xuất từ ai ? Để tuân giữ Lời Chúa, chúng ta cũng cần phải học hỏi Lời Chúa … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Học hỏi và tuân giử lời Đức Kitô.