Tagesarchive: 3. Januar 2008

phim: Đường Hy Vọng (Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Veröffentlicht unter phim | Comments Off on phim: Đường Hy Vọng (Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận)