Tagesarchive: 1. Januar 2008

Đời Thương Khó Của Thánh Bernadette

Tập 1/2 Tập 2/2 Đời Thương Khó Của Thánh Bernadette, dài 106 phút Quãng đời còn lại của Bernadette sau những lần hiện ra của Mẹ Maria tại Lộ Đức: Hang Lộ Đức ngập tràn khách hành hương đến kính … Weiterlesen

Veröffentlicht unter phim | Comments Off on Đời Thương Khó Của Thánh Bernadette

phim: ĐỜI TÙ ĐÀY của Đức Hồng Y Thuận

1 2 3 4 5

Veröffentlicht unter phim | Comments Off on phim: ĐỜI TÙ ĐÀY của Đức Hồng Y Thuận