Archiv der Kategorie: Cac Thanh VN

Hãy sống trung tín…

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hôm nay, chỉ là một ngày như mọi ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày. Nhưng là những tín hữu Công Giáo, chúng ta còn dùng một thứ lịch khác. Đó là lịch Phụng Vụ. Lịch Phụng Vụ hôm … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy sống trung tín…

Niềm Tin sắt đá và đức tính kiên cường chịu đựng của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.

Publiziert am von linhthao | Comments Off on Niềm Tin sắt đá và đức tính kiên cường chịu đựng của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Lễ kính Thánh Andrê, Tông Đồ Lễ kính Thánh Giuse Du (Joseph Marchand)

Publiziert am von linhthao | Comments Off on 30.11

5.9

– Kính thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Tự, Lm. – Kính thánh tử đạo Giuse Hoàng Lương Cảnh, Y sĩ.

Veröffentlicht unter Cac Thanh, Cac Thanh VN | Comments Off on 5.9

18.02 Thánh Phêrô Hoàng Khanh

…..Lễ nhớ Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm. Tử đạo

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 18.02 Thánh Phêrô Hoàng Khanh

13.02 Thánh Laurensô Hưởng và Phaolô Lộc

….Kính thánh tử đạo Laurensô Hưởng và Phaolô Lê Văn Lộc, Lm.

Veröffentlicht unter Cac Thanh, Cac Thanh VN | Comments Off on 13.02 Thánh Laurensô Hưởng và Phaolô Lộc

28.10

…..Thánh Simon và Juđa, Tông Đồ …..Gioan Đạt

Veröffentlicht unter Cac Thanh, Cac Thanh VN | Comments Off on 28.10

11.10

…Thánh tử đạo Phêrô Lê Văn Tùy, Lm.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 11.10

21.9

– Kính thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử. – Kính thánh tử đạo Phanxicô Phan, Lm. – Kính thánh tử đạo Tôma Trần Văn Thiện, Chủng sinh.

Veröffentlicht unter Cac Thanh, Cac Thanh VN | Comments Off on 21.9

Kính Thánh tử đạo

….. Phaolô Lê Bảo Tịnh, Lm.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on Kính Thánh tử đạo

Kính Thánh tử đạo…

….. Đaminh Vũ Đình Tước, Lm.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on Kính Thánh tử đạo…

bế mạc tháng kính Thánh Giuse

…..VỊ THÁNH QUYỀN NĂNG NHẤT.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on bế mạc tháng kính Thánh Giuse

02.02 Thánh Gioan Théophane VÉNARD Viên

…..Kính Thánh Gioan Théophane VÉNARD Viên, Lmtđ.

Veröffentlicht unter Cac Thanh, Cac Thanh VN | Comments Off on 02.02 Thánh Gioan Théophane VÉNARD Viên

30.01

….Kính thánh tử đạo Tôma Khuông, Lm.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 30.01

22.01

…..Thánh Vincentê, Tu Sĩ Tđ …..Kính thánh tử đạo Mathêu Anphongsô Đậu và Phanxicô Tế, Lm.

Veröffentlicht unter Cac Thanh, Cac Thanh VN | Comments Off on 22.01

13.01

….Lễ kính Thánh tử đạo Đaminh Khảm, Luca Thìn và Giuse Tả.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 13.01

19.12

…..Kính thánh tử đạo Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, Thày giảng; Đaminh Bùi Văn Úy, Tôma Nguyễn Văn Đệ, Augustinô Nguyễn Văn Mới và Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 19.12

18.12

….Kính thánh tử đạo Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường và Phêrô Vũ Văn Truật, Thày giảng.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 18.12

12.12

Kính thánh tử đạo Simon PHAN ĐẮC HÒA.

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 12.12

28.11

….. Kính thánh tử đạo Anrê Trần Văn Thông, Quân nhân

Veröffentlicht unter Cac Thanh VN | Comments Off on 28.11