Các Khóa Linh Thao 2021

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham dự xin thu xếp ghi tên sớm. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email và số điện thoại trên.
Ghi chú: ghi danh ở Đức xin chuyển €50,- để giữ chỗ sau khi nhận được điện thư (email) thông báo đã được ghi danh (không hoàn lại, nếu không tìm được nguời thế chổ.)
Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự
TM. nhóm phối hợp tổ chức
ÔB. Trương Xuân Sao

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.