Các Khóa Linh Thao 2020

THÔNG BÁO

 TĨNH TÂM LINH THAO 2020

>>> KHÓA Linh Thao (5 ngày) tháng 10 tại Đức:
LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Thời gian: từ chiều thứ hai 19.10.2020 đến trưa thứ bảy 24.10.2020
Địa điểm: Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh: – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net
– anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
– cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671
Lệ phí: 350,- Euro/ một người và một phòng (!Chỉ có người cùng 1 gđ. mới có thể ở phòng đôi, lệ phí là 650,- cho hai người)

>>> KHÓA Linh Thao (3 ngày) tháng 03 tại Đức:
LM hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh, SJ.
Thời gian:  từ chiều thứ năm 19.03.2020 đến Chúa Nhật 22.03.2020
Địa điểm:   Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net 
                     – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
                     – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671
Lệ phí:  210,- Euro/ một người và phòng đôi.
               230,- Euro/ phòng ở một người (!nếu còn phòng. Ai có nhu cầu xin báo sớm
               cho ban tổ chức!)

>>> KHÓA Linh Thao (3 ngày) tháng 03 tại Pháp:
LM hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh, SJ.
Thời gian:  từ chiều thứ năm 26.03.2020 đến Chúa Nhật 29.03.2020
Địa điểm:   Centre Spirituel des Frères Carmes tại Avon-Fontainebleau
Ghi danh:  – c. Tạ Mộng Phi => hien_phi@hotmail.com  
Điện thoại: 0033 6 31 11 47 76

>>>KHÓA Tĩnh Tâm Cộng Đoàn tháng 04 tại Thụy Sĩ:
LM hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh, SJ.
Thời gian:  từ thứ sáu 03.04.2020 đến Chúa Nhật 05.04.2020
Địa điểm:   Cisterciens-vietnamiens (Dòng Xitô)
Địa điểm:   Route de Massonnens 7, 1694 Orsonnens/Fribourg
Ghi danh:  – ac. Cương Hạnh => cuonghanh@bluewin.ch 
Điện thoại: 0041.21.802 27 45; Mobil (Viber) 0041 79 502 88 66

>>> KHÓA Linh Thao (3 ngày) tháng 08 tại Đức:
LM hướng dẫn: Ngô Chữ, SJ.
Thời gian: từ chiều thứ năm 13.08.2020 đến Chúa Nhật 16.08.2020
Địa điểm: Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh: – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net
                     – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
                     – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671
Lệ phí:  210,- Euro/ một người và phòng đôi.
               230,- Euro/ phòng ở một người (!nếu còn phòng. Ai có nhu cầu xin báo sớm
               cho ban tổ chức!)

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham dự xin thu xếp ghi tên sớm. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email và số điện thoại trên.
Xin chuyển €50,- để giữ chỗ sau khi nhận được email thông báo đã được ghi danh (ghi chú: không hoàn lại, nếu không tìm được nguời thế chổ.)

Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự
TM. nhóm phối hợp tổ chức
ÔB. Trương Xuân Sao

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.