Tagesarchive: 14. November 2020

VỮNG TIN TRONG CẦU NGUYỆN

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Thánh Luca cho biết rõ ý nghĩa của dụ ngôn này là dạy “các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Dụ ngôn có hai vai: – bà góa: trong xã hội do thái, các bà góa … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on VỮNG TIN TRONG CẦU NGUYỆN