Tagesarchive: 4. Mai 2020

CHÂN DUNG MỤC TỬ GIÊ-SU

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hình ảnh mục tử sống giữa đàn chiên là hình ảnh rất thân quen đối với dân Do-Thái ngày xưa chuyên sống đời du mục. Hình ảnh nầy được Thánh Kinh Cựu Ước sử dụng nhiều lần để diễn tả … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on CHÂN DUNG MỤC TỬ GIÊ-SU