Tagesarchive: 1. März 2020

Những cơn cám dỗ của Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hôm nay, toàn thể Hội Thánh bước vào Mùa Chay thánh. Mùa Chay là thời gian đặc biệt để chúng ta rèn luyện các nhân đức, chiến đấu chống lại các chước cám dỗ bằng cách riêng năng cầu nguyện, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Những cơn cám dỗ của Chúa