Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

 Chúa ở với các con. John P., một linh mục Ái nhĩ lan, sau nhiều năm tận tâm thuyết phục một thanh niên bỏ đạo trở về với Giáo hội, đã phải hoài công vô vọng. Bao lời khuyên … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ sáu sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ sáu sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ tư sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ tư sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Chúa nhật thứ II mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Chúa nhật thứ II mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Dậy đi, đừng chơi trò con nít nữa! Có một ông bố gõ cửa phòng con trai ông. Ông ta gọi: – “Jaime. Dậy đi!” Jaime đáp lại: “- Bố ơi, con không muốn dậy đâu”. Ông bố hét: … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng.

Nối Trời với Đất: Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ tư sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ tư sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

BẢY BƯỚC CẦU NGUYỆN (15 phút mỗi buổi sáng, và 15 phút trước khi nghỉ đêm)  Buổi sáng. 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

BẢY BƯỚC CẦU NGUYỆN (15 phút mỗi buổi sáng, và 15 phút trước khi nghỉ đêm)  Buổi sáng. 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Tỉnh thức và cầu nguyện

      
Veröffentlicht unter Allgemein | Comments Off on Tỉnh thức và cầu nguyện

Nối Trời với Đất: Chúa nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Canh thức. ”Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! “ (Mc 13, 37) Anh Chị Em thân mến, chúng ta đọc lời của Chúa Giê-su trong Tin Mừng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Chúa nhật thứ I mùa Vọng

Hy Lễ Cuối Cùng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12, 24) Rạng sáng ngày 3.12.1552, trên đảo Thượng Xuyên, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hy Lễ Cuối Cùng