Các Khóa Linh Thao 2019

THÔNG BÁO

 TĨNH TÂM LINH THAO & Hành Hương 2019

I/ KHÓA LINH THAO PHÂN ĐỊNH THẦN LOẠI:
LM hướng dẫn: Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Thời gian:  (5 ngày) từ chiều thứ ba 07.05.2019 đến Chúa Nhật 12.05.2019
Địa điểm:   Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net 
                     – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
                     – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671

II/ KHÓA LINH THAO (ưu tiên cho những người mới):
LM hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ.
Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 20.06.2019 đến Chúa Nhật 23.06.2019
Địa điểm:   Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net 
                     – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
                     – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671

III/ KHÓA BẠN ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH:
(khóa học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đồng hành. Không phải khóa Linh Thao)
LM hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ.
Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 27.06.2019 đến Chúa Nhật 30.06.2019
Địa điểm:   Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim
Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao => nguyenthitiet@gmx.net 
                     – anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
                     – cô Thanh Trang => tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 0049 6144 3950; 0049 170 33 33 671

IV/ HÀNH HƯƠNG ROMA NGOẠI THÀNH:
Thời gian:  từ chiều thứ sáu 27.09.2019 đến thứ bảy 05.10.2019
Ghi danh:  anh Xuân Vũ => xvdt@gmx.net
Điện thoại: 0049 170 33 33 671

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham dự xin thu xếp ghi tên sớm. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email và số điện thoại trên.
Xin chuyển €50,- để giử chổ sau khi nhận được email thông báo đã được ghi danh (ghi chú: không hoàn lại, nếu không tìm được nguời thế chổ.)

Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự
TM. nhóm phối hợp tổ chức
ÔB. Trương Xuân Sao

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.