Các Khóa Linh Thao 2018

THÔNG BÁO

 KHÓA TĨNH TÂM LINH THAO

I/ Linh mục hướng dẫn: Phạm Đức Hạnh SJ:

Thời gian:  (3 ngày) từ chiều thứ năm 12.04.2018 đến Chúa Nhật 15.04.2018
Địa điểm:   Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim
Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao; nguyenthitiet@gmx.net 
                     – anh Vũ; xvdt@gmx.net
Điện thoại: 06144-3950; 0170-3333671

II/ Linh mục hướng dẫn: Giuse Maria Cao Gia An SJ:

Thời gian:  (5 ngày) từ chiều thứ ba 26.06.2018 đến Chúa Nhật 01.07.2018
Địa điểm:   Schönstatt-Zentrum Marienpfalz, Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim
Ghi danh:  – ôb. Trương Xuân Sao; nguyenthitiet@gmx.net
                     – cô Thanh Trang; tn.linhthao@yahoo.de
Điện thoại: 06144-3950

Vì số chỗ các khóa Linh Thao có hạn, đề nghị quý ông bà anh chị em có ý định tham dự xin thu xếp ghi tên sớm.
Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các địa chỉ email và số điện thoại trên hoặc điện thoại số 06144-3950.
Trân trọng thông báo & Kính mời tham dự
TM. nhóm phối hợp tổ chức
ÔB. Trương Xuân Sao

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.