Tagesarchive: 4. Januar 2023

Hành trình trở nên người môn đệ của Đức Giê-su.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bước thứ nhất: được giới thiệu Thầy Gioan giới thiệu Đức Giê-su cho hai anh học trò của mình: Đây là Chiên Thiên Chúa. (c. 36) Lời giới thiệu này chất chứa cả một mầu nhiệm cứu độ và vì … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hành trình trở nên người môn đệ của Đức Giê-su.