Tagesarchive: 1. Januar 2023

Mẹ Thiên Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Đây là một tước hiệu xứng hợp ơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Mẹ Thiên Chúa