Tagesarchive: 21. Januar 2020

“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Thiên Chúa phục vụ con người. Vào ngày sa bát Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. Nhưng người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: “Ông … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”