Tagesarchive: 1. März 2019

(Mc 10,9) “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”

mời ace nghe nhạc ngày cưới…..

Veröffentlicht unter Nhac | Comments Off on (Mc 10,9) “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”