Tagesarchive: 13. Dezember 2018

Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11,11)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong mùa vọng, hình ảnh Gioan Tẩy Giả nổi bật, ông là nhân vật tích cực hoạt động: rao giảng, loan báo, làm phép rửa, kêu gọi ăn năn trở lại. Người ta cảm thấy ông rất lo lắng, rất … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả (Mt 11,11)