Tagesarchive: 23. Oktober 2018

Tỉnh thức

Diese Galerie enthält 1 Foto.

– Dụ ngôn minh họa sự tỉnh thức: như một người đầy tớ đang đợi chủ đi ăn cưới không biết sẽ về lúc nào (Tiệc cưới ở do thái kéo dài không biết đến bao giờ mới kết thúc, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tỉnh thức