Tagesarchive: 14. August 2018

Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Khiêm nhường là điều kiện để được vào Nước Trời. Tham vọng của con người: Các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Các môn đệ hỏi câu hỏi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?