Tagesarchive: 7. August 2018

Cứ yên tâm, chính Thầy đây,đừng sợ !

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mt 14, 22-36 Có sóng gió trên biển hồ Tibêria, có sóng gió trên biển cuộc đời, có sóng gió trên hành trình làm người, và cũng có sóng gió trên hành trình làm môn đệ. Sóng gió nào cũng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Cứ yên tâm, chính Thầy đây,đừng sợ !