Rượu mới, bầu cũng phải mới

Đó là giáo lý mới của Đức Giê-su. Ta biết “rượu mới Đức Giê-su ban tại tiệc cưới Cana thì ngon hơn rượu cũ” (Ga 2,1-10), nên Giáo Lý Mới của ngài ban làm hoàn hảo Giao Ước cũ qua ông Mô-sê và các ngôn sứ (Mt 5,17). Vì Đức Giê-su đã gọi Rượu là Giao Ước Mới của Ngài (Lc 22,20). Có thế ta hiểu được Lời Ngài nói: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn.” (Lc 5,37-39).

Mục đích của Giao Ước Mới dạy ta phải “mặc lấy Chúa Ki-tô” (Gl 3,27) mới được trở nên sống công chính, dù thân xác ta có chết vì tội đã phạm (Rm 8,10). Nhìn cách ăn mặc của một người, ta biết phần nào về nhân cách của người đó, thì chẳng ai đủ nhân cách bằng được mặc lấy Chúa Ki-tô. Có thế mới làm trọn ý nghĩa xưa Chúa lột da chiên may áo mặc cho nguyên tổ Adam, Eva (St 3,21), thay cho chiếc áo bằng lá của họ (St 3,7), có thế ta mới hiểu được Lời Đức Giê-su dạy: “Không ai xé áo mới (Giêsu) lấy vải vá vào áo cũ (da chiên), vì hai miếng vải không hợp nhau” (Lc 5,6).

Khi ta mặc lấy Chúa Ki-tô cũng chính là lúc Ngài ở cùng ta, mà ai đã được Chúa ở cùng, thì người ấy được Chúa trao cho nhiệm vụ vượt khả năng của họ, nhưng họ vẫn chu toàn cách hoàn hảo. Cụ thể như ông Mô-sê không có khả năng lãnh đạo dân Do-thái ra khỏi Ai-Cập, vậy mà Chúa vẫn ra lệnh cho ông về Ai-cập lãnh đạo dân, đưa họ về miền đất Hứa, thoát kiếp nô lệ, vì Chúa ở cùng ông (Xh 3,13-14).

Hoặc như Chúa Giê-su trao cho các môn đệ sứ mệnh làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài, thì thật là vượt khả năng của các ông, vì các ông bị liệt vào hạng thất học (Cv 4,13), tinh thần lại bạc nhược (Mt 26,56). Nhưng vì các ông được Chúa Giê-su ở cùng cho đến tận thế, nên các ông có khả năng làm được những việc như Chúa Giê-su và còn làm được những việc lớn lao hơn nữa (Mt 28,19-20; Ga 14,12), để quy tụ muôn loài muôn vật về tôn vinh Thiên Chúa (1Cr 3,21-23), đó là niềm vinh dự của những người được Chúa cứu độ, xứng đáng là Hiền Thê của Tân Lang Giêsu khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy (2 Cr 11,2; Ga 3,29). Thánh Phao-lô nói : “Nếu tôi không được Chúa Giê-su ở cùng, thì cho dù lương tâm tôi không có chi áy náy, thì cũng chẳng vì thế mà tôi được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. bấy giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng” (1Cr 4,1-5). Bởi vì “người công chính mới được Chúa thương cứu độ”

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.