Tagesarchive: 1. Juli 2018

Đức tin

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc5:21-43) đã ghi lại hai mẫu gương đức tin sáng chói. Trước hết là ông Giairô, ông đến với Chúa để van nài Ngài: Lạy Thầy, đứa con tôi sắp chết, xin Ngài hãy tới. Khi người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đức tin