“Chính Thầy đây, ĐỪNG SỢ!”

Môn sinh vất vả chống chèo,
Ngược dòng gió thổi ngặt nghèo tối tăm!
Chúa thương muốn đến can ngăn,
Vượt trên sóng nước, bước chân nhẹ nhàng.
Đang trong sợ hãi bàng hoàng,
Thấy Thầy trên biển, lòng càng lo âu.
***
“Yên tâm, đừng sợ, Thầy đây!”
Chúa liền cất tiếng nhiệm mầu trấn an.
Thuyền đời dẫu có gian nan,
Đồng hành có Chúa, bình an, vui mừng.
Sóng yên, biển lặng, gió ngừng,
Tâm hồn tin tưởng quyền năng của Thầy.

+ Dã Quỳ

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.